BELANGRIJKE MEDEDELING !
 

Zoals gemeld in de publicatie van het Ministerieel Besluit van 30/4 was het- en is het nog steeds - duidelijk dat vissen - als fysieke sportactiviteit - toegelaten is vanaf 4 mei, mits inachtneming van diverse voorwaarden. 

DUS je kan gaan vissen in volgende 3 gevallen;

- alleen, 
- in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen,
- in het gezelschap van max 2 andere vissers doch steeds dezelfde

EN steeds met respect van de social distance van 1,5m ten aanzien van elkaar en omstaanders.

OOK de verplaatsing zijn toegelaten als ze aan bovenstaande 3 gevallen voordoet. We raden wel aan dat als je gaat vissen met max 2 vrienden van buiten je gezin, je best elk afzonderlijk naar de visplek rijdt.

MAAR er is onduidelijkheid omtrent hoe ver deze verplaatsing toegelaten is,  

DUS hebben we contact genomen met de politiezones van alle kustgemeenten en het crisiscentrum van de Overheid. 


--> ANTWOORD = gebruik het gezond verstand en hou de verplaatsing beperkt !... blijf in je omgeving ! 


VERDER zal je bij een politiecontrole ook moeten kunnen aantonen dat je wel degelijk naar het strand gaat om te gaan strandvissen en aanwezigheid van visstokken, visbak/tas is natuurlijk vanzelfsprekend dat je deze best in je wagen bij hebt. 


EVENEENS raden we aan dat je steeds je lidkaart van onze federatie bij je meedraagt als extra bewijsmiddel, zoals in vele andere sportfederaties (tennis, golf,..) ook aanbevolen wordt.


EN als je je zeker wil spelen contacteer zelf de politiezone van de kustgemeente waar het strand ligt waar je wenst te gaan vissen.

ALLE STRANDHENGELWEDSTRIJDEN WORDEN ZODOENDE AFGELAST tot nader bericht ! 
 


Namens de Raad van Bestuur VFK, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VACATURE
 
 
 
 Onder-Voorzitter  & Wedstrijdcoördinator 
 
 
Enthousiastelingen gezocht voor bovenstaande functies
 
Meer info --> info@vfk-vzw.be